Thông tin

Đánh số thập phân


Giới thiệu

Hình vẽ cho chúng ta thấy một hình song song với kích thước chính tính bằng centimet.

Các kích thước này được trình bày dưới dạng ký hiệu thập phân, tương ứng với một hình thức biểu diễn khác của các số hữu tỷ phân số.

Việc biểu diễn các số phân số đã được biết đến trong gần 3.000 năm, trong khi dạng thập phân xuất hiện vào thế kỷ 16 với nhà toán học người Pháp François Viète.

Việc sử dụng số thập phân cao hơn nhiều so với số phân số. Lưu ý rằng trên máy tính và máy tính, chúng tôi chỉ sử dụng dạng thập phân.

Tiếp theo: Phân số thập phân