Bình luận

Phản ứng thách thức 168


Quay xu

Mỗi đồng xu màu tím đại diện cho một phần ba của một vòng quay. Như vậy, tổng số lượt là ba lượt và một phần ba.

Quay lại tuyên bố