Sớm

Phản ứng thách thức 165


Sôcôla của Renatinha

Cứ ba viên sô cô la Renatinha ăn, cô có thể làm 1.

Vì vậy, sau khi ăn 27 viên sô cô la, Renatinha có thể tạo thành 9 loại sôcôla khác.

Ăn 9 viên sô cô la này, Renatinha tạo thành 3 loại sôcôla khác.

Vì vậy, ăn 3 viên sô cô la cuối cùng, Renatinha tạo thành sô cô la cuối cùng.

Do đó, Renatinha sẽ ăn sôcôla 27 + 9 + 3 + 1 = 40 lần.

Quay lại tuyên bố