Thông tin

Phản ứng thách thức 145


Yêu tinh trong lò sưởi

Sau khi đi xuống cùng một ống khói, mỗi con yêu tinh đều nghĩ rằng mình giống nhau. Khi người có khuôn mặt sạch sẽ nhìn người có khuôn mặt bẩn, anh quyết định tự rửa. Người có khuôn mặt bẩn thỉu, nhìn người có khuôn mặt rõ ràng, nghĩ rằng điều đó là không cần thiết.

Quay lại tuyên bố