Sớm

Thử thách 76


Tuổi của ông cố

Mức độ khó:

Cha tôi nói với tôi rằng vào năm 1938, ông đang nói chuyện với ông nội và họ quan sát thấy tuổi của họ được thể hiện bằng con số được hình thành từ hai chữ số cuối của những năm mà họ được sinh ra. Vậy khi bố tôi sinh ra, ông cố của tôi bao nhiêu tuổi?