Bình luận

Thử thách 45


Mạng nhện

Mức độ khó:

Một con nhện dệt web của nó trong khung cửa sổ. Mỗi ngày tăng gấp đôi bề mặt được thực hiện trước đó. Cách này phải mất 30 ngày để che khoảng trống của cửa sổ. Nếu thay vì một con nhện là hai, thì sẽ mất bao lâu để che lấp khoảng trống.