Sớm

Thử thách 168


Quay xu

Mức độ khó:

Có một thách thức cũ trong đó chúng ta có một đồng xu đứng và một vòng quay xung quanh nó.

Hóa ra đồng xu (quay) có thể thực hiện hai vòng đầy đủ xung quanh cái kia, đang đứng yên.

Bây giờ hãy thử tìm hiểu: có bao nhiêu vòng quay đầy đủ sẽ tạo ra khoảng ba đồng xu cố định liên tiếp?