Bình luận

Thử thách 12


Thang cuốn

Mức độ khó:

Bạn muốn tìm hiểu có bao nhiêu bước có thể nhìn thấy trên thang cuốn. Điều này được thực hiện như sau: Hai người bắt đầu leo ​​lên thang cùng nhau, một người leo lên một bước trong khi người kia leo lên hai. Khi đạt đến đỉnh, lần đầu tiên đếm được 21 bước trong khi 28 người còn lại đếm câu hỏi. Có bao nhiêu bước có thể nhìn thấy trên thang cuốn này? (Lưu ý: cầu thang đang đi bộ).