Sớm

Số ba và những câu nói


Có một số câu tục ngữ liên quan đến số ba. Ví dụ:

"Ba lần trong tù là một dấu hiệu giá treo cổ."
"Ai đi dự tiệc ba ngày là không tốt."
"Ba điều thay đổi người đàn ông: Rượu, học tập và phụ nữ."
"Bí mật của ba con quỷ làm ra."
"Ba anh em, ba pháo đài."
"Công ty của ba là một tháng tồi tệ."
"Bí mật của hai, bí mật của Thiên Chúa; bí mật của ba, ma quỷ đã làm."
"Một là ít, hai là tốt, ba là quá nhiều."
"Cá phải bơi ba lần: trong nước, trong nước sốt, trong rượu!"
"Bạn không lấy một người Bồ Đào Nha tồi, cho hai hoặc ba."
"Sói may mắn ba ngày kéo dài."
"Đàn bà, lửa và ác là ác."
"Bánh mì mười lăm ngày, đói ba tuần."
"Hàng rào kéo dài ba năm, con chó ba con, con ngựa ba con chó, con người ba con ngựa, con quạ ba người đàn ông và con voi ba con quạ."
"Người khách và con cá ở ba ngày thật nhàm chán."
"Ba để tải, tải lên sàn."
"Ba người phụ nữ và một con vịt có một hội chợ."
"Ba ngọn đèn đốt một ngôi nhà để lãng phí."