Bình luận

Nghịch lý toán học


Một nghịch lý là một đề xuất rằng, mặc dù có vẻ như là lý luận mạch lạc, thể hiện sự thiếu nexus hoặc logic, che giấu những mâu thuẫn phát sinh từ một phân tích không chính xác về cấu trúc bên trong của nó.

Dưới đây là một số nghịch lý liên quan đến toán học.

Lỗ trong pho mát

Toàn năng của Chúa

Sandwich hay hạnh phúc?

Thử nghiệm bất ngờ

Nghịch lý Epampleides

Giết người

Hai chiếc đồng hồ

Mua nhẫn

Cá sấu và trẻ em

Khách sạn lớn của Hilbert

Nghịch lý lừa

Nghịch lý Pinocchio

Nghịch lý nhóm Facebook

Thợ cắt tóc thành phố

Don Quixote và Sancho Panza

Nghịch lý của phong bì với tiền

Lại thêm nghịch lý!

<