Thông tin

Riddler - Trộm cắp $ 100,00


Một người đàn ông đã đánh cắp 100 đô la từ một nhân viên thu ngân của cửa hàng mà không cần chủ nhân chú ý. Năm phút sau, anh quay lại và mua 70 đô la quần áo, sử dụng cùng một hóa đơn 100 đô la. Chủ sở hữu đã trả lại $ 30,00 thay đổi. Chủ cửa hàng đã mất bao nhiêu?

Trả lời

Nếu người đàn ông lấy trộm 100 đô la, chủ cửa hàng bị mất 100 đô la, đây là câu trả lời.

Lưu ý rằng sau đó, 100 đô la bị đánh cắp đã quay trở lại cửa hàng như thể đó là một giao dịch mua sản phẩm. Do đó, người đàn ông đã lấy lại 100 đô la, nhưng mất 30 đô la đã thay đổi cộng với quần áo với số tiền là 70 đô la, vì vậy thêm 30 đô la + 70 đô la, 00 chúng tôi đã đến cùng $ 100,00.

Quan sát: Tuyên bố nhường chỗ cho các cách hiểu khác, vì vậy ngay cả các câu trả lời khác cũng có thể được chấp nhận.

<

Video: Can you solve "Einsteins Riddle"? - Dan Van der Vieren (Tháng Chín 2020).