Bài viết

Toán học


Những con số, niềm vui của tôi
Với rất nhiều tình cảm tôi lấp đầy trái tim mình;
Ở đây dưới dạng thơ
Để toán học, lòng biết ơn của tôi.

Hãy ghi nhớ hai ý thức hệ:
Toán học và tiếng Bồ Đào Nha;
Bằng cách hợp nhất các nguyên tắc này,
Matematiquês bước vào hiện trường.

Mặc dù chúng là khác biệt,
Họ có một kết nối tuyệt vời;
Giống như một hỗn hợp sơn
Tô màu giáo dục.

Những kẻ ngốc tin
Và nó không đáng để thảo luận;
Là các nhà toán học xấu trong việc viết?
Không bao giờ ... có sự từ chối.

Sérgio Kaisa