Bình luận

Chơi toán


Bhaskara đã cho chúng tôi một nhiệm vụ phải làm
Nguồn gốc của phương trình chúng ta phải tìm
nói với chúng tôi rằng
Và đây là nơi con vật sẽ bắt.

Nhưng làm thế nào rễ có thể biết?
Chúng ta nên dựa vào cái gì?
Nếu chúng ta biết rằng "delta" = b2-4ac
Phương trình chúng ta có thể tính toán.

Descartes xây dựng một kế hoạch
Điều đó chắc chắn có thể giúp chúng ta
Nó được gọi là mặt phẳng Cartesian.
Và rễ hãy đặt nó vào.

Để sắp xếp và đơn giản hóa các vấn đề
Ma trận tôi sẽ sử dụng
Sẽ giúp tôi giải quyết tình trạng khó xử của tôi
Cho dù hàng, cột, vuông hay thường xuyên.

Yếu tố quyết định tôi muốn tìm
Hai quy tắc tôi có thể sử dụng
Sarrus hoặc Cramer nếu bạn muốn
Họ sẽ giúp tôi tính toán.

Nhưng toán học là một trò đùa
Gần với những gì chúng ta sắp thấy
Câu chuyện của tôi là sự thật.
Trong lý luận của tôi bạn có thể tin điều đó.

Leoni Muniz