Bình luận

Sine và Cosine


Xét một tam giác vuông BAC:

Hypotenuse: , m () = a.

Catetos: , m () = b.

, m () = c.

Thiên thần: , .

Dựa trên các yếu tố của tam giác này, chúng ta có thể xác định các tỷ lệ lượng giác sau:

  • Sin của một góc nhọn là tỷ lệ giữa phép đo phía đối diện của góc đó và cạnh huyền.

Vì vậy:

  • Cosin của một góc nhọn là tỷ lệ giữa phép đo của pallet liền kề với góc này và phép đo cạnh huyền.

Vì vậy:

Tiếp theo: Tiếp tuyến